-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Mundus Tintinabuli

Feb 28, 2018

I VANDKANTEN ¤ AT THE WATER'S EDGE


Så har jeg trykt den første hudfarve

Now I have printed the first skin colour

Feb 22, 2018

I VANDKANTEN ¤ AT THE WATER'S EDGE

Jeg er i færd med at skære trykpladen til hudfarverne

I am cutting the wood block for the skin coloursFeb 16, 2018

I VANDKANTEN ¤ AT THE WATER'S EDGE


Jeg har trykt den sorte farve nu, og så mangler jeg kun fire farver mere: mørkeblå, to hudfarver og læbernes farve.

I have printed with black ink and now I only ned four colours more: dark blue, two skin colours, and the colour of the lips.