-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Mundus Tintinabuli

Mar 23, 2013

Så er jeg i gang med at skære pladen til at trykke den røde farve med.
Now I am cutting the plate for printing with the red ink.