-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Mundus Tintinabuli

Jan 23, 2014

Bag den Blå Port ¤ Behind the Blue Gate

Motivet er nu overført til yderligere 4 plader, og jeg er gået i gang med at skære den ene. Det er pladen, som to grå farver skal trykkes med.

The motive is now transferred to 4 more plates, and I have started cutting one of them. It is the plate for printing two grey colours.

Jan 17, 2014

Bag den Blå Port ¤ Behind the Blue Gate

Nu er jeg gået i gang med trykning af træsnittet. Den første af 12 farver.
¤¤¤
I have started printing the woodcut. The first of 12 colours.


Jan 8, 2014

Broderi & Træsnit ¤ Embroidery & Woodcut

Det er mange år siden, jeg sidst broderede, men nu er jeg startet på et broderi, som ses her:

Many years have passed since I made my latest embroidery, but now I have started again, look here: 


Den første plade til mit nye træsnit BAG DEN BLÅ PORT blev færdig idag. Den plade skal først anvendes til at trykke med rød farve, siden med sort. Pladen ses her:

The first plate for my new woodcut BEHIND THE BLUE GATE was finished to-day. At first this plate is 
used for printing with red ink, later with black. Here is the plate:
Jan 3, 2014

Bag den blå port ¤ Behind the blue gate


Jeg arbejdede lidt videre med den første plade til dette træsnit. Pladen skal bruges til at trykke rødt og sort med.
I worked a while on the first plate for this woodcut. This plate is for printing with red and black ink.