-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Mundus Tintinabuli

May 30, 2015

Irsk Regn = Irish RainRegnen mangler stadig på trykket. Her forberedes trykpladen.

The rain is still needed on the print. Here the plate is being prepared.

May 19, 2015

Irsk Regn = Irish Rain

Så er der også violet på træsnittet, men det er ikke helt færdigt endnu.
There is also purple on the woodcut now, but it is not finished yet.


May 12, 2015

IRSK REGN

Så er endnu en farve trykt, mørkegrøn. Nu mangler 4 farver.
One more colour is printed now, dark green. 4 more colours are needed.


May 2, 2015

IRSK REGN = IRISH RAIN


Trykning af mørkerødt og lyserødt
Printing dark red and light red