-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Mundus Tintinabuli

Jul 28, 2014

Den blå farve, som er farve nummer 2, trykkes på træsnittet IRSK REGN.
The blue ink, colour number 2, is printed on the woodcut IRISH RAIN.

Jul 5, 2014

TOUR DE FRANCE


TOUR DE FRANCE
Træsnit / Woodcut
10 cm x 10 cm
450 kroner / 60 Euro