-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Mundus Tintinabuli

Sep 6, 2017

Dette træsnit kalder jeg DEN TYSKE DAGBOG. Det viser en kvinde som skriver sin rejsedagbog i en mindre tysk by. Nu trykker jeg grønt. Der mangler endnu nogle få farver.
This woodcut I call THE GERMAN DIARY. I depicts a woman writing her travel diary in a
smaller German city. Now I print green. A few are still needed.

No comments:

Post a Comment