-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Mundus Tintinabuli

Jan 23, 2014

Bag den Blå Port ¤ Behind the Blue Gate

Motivet er nu overført til yderligere 4 plader, og jeg er gået i gang med at skære den ene. Det er pladen, som to grå farver skal trykkes med.

The motive is now transferred to 4 more plates, and I have started cutting one of them. It is the plate for printing two grey colours.

No comments:

Post a Comment