-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
Mundus Tintinabuli

Nov 8, 2013

Tour de France

Jeg har arbejdet med dette lille træsnit af en cykelrytter (Tour de France?). Det er 10 cm x 10 cm. Jeg var  i tvivl, om rammen skulle med, og derfor klippede jeg den af, som det ses på trykket til venstre. Jeg valgte nu alligevel versionen til højre. Jeg tænkte, at der var en idé i, at han cykler med stor ihærdighed, men kommer ingen vegne på grund af rammen, som holder ham fast. Lidt i tvivl er jeg dog stadig. Foreløbig har jeg trykt 4 eksemplarer.
¤¤¤
I have been working with this little woodcut. 10 cm x 10 cm. I was in doubt whether the frame should remain so I cut it of as seen to the left. I chose the version to the right. I thought the story of the rider cycling and cycling, but coming nowhere because of the frame was interesting to tell. But I am still in doubt. I have printed 4 copies until now. 

Så har jeg også trærammer, som skal gøre færdige. De passer til disse små 10x10-tryk. Det er et stort arbejde at lave rammer:
¤¤¤¤
I also have to make wooden frames. For the small woodcuts. Making frames takes a lot of time.


No comments:

Post a Comment